บริการ

eye-03

บริการคิ้วสไลด์ คิ้วสามมิติ

แก้ปัญหาคิ้วสูงต่ำไม่เท่ากัน คิ้วบาง คิ้วหนา คิ้วแหว่ง คิ้วตก มีรอยแผลเป็นบริเวณคิ้ว หรือต้องการลบรอยสัก ปิดรอยแผลเดิมที่ไม่พึงประสงค์ออก เราสามารถช่วยคุณได้โดยเทคนิคที่ใช้ในแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกันไป ตามความเหมาะสม ตามสภาพผิว โครงหน้า กายภาพของกระดูก ซึ่งเราจะประเมินและเลือกใช้เทคนิคหรือผสมผสานเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ สวยเป็นธรรมชาติและครอบคลุมกับปัจจัยต่างๆในทุกสภาพผิว โดยทุกขั้นตอนนั้น ผู้มาใช้บริการจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและมีความพึงพอใจสูงสุดก่อนจะลงมือทำคิ้วสามมิติจริง.

face shape and the eyebrows

แผนภูมิแสดงรายละเอียดของใบหน้าแต่ละคนและแบบคิ้วที่เหมาะสม