โปรโมชั่น

Dramatic-Eyebrow-Tattoo

แนะนำโปรโมชั่นใหม่ๆ 😛

  • คิ้วสไลด์ ราคาพิเศษเพียง 1,600.- บาท  ( พิเศษสุด เติมฟรี 1 ครั้ง! )
  • คิ้ว 3 มิติ ราคาพิเศษเพียง 5,000.- บาท  ( พิเศษสุด เติมฟรี 1 ครั้ง! )
  • ปากชมพู  Hi Gloss ราคาพิเศษเพียง 5,000.- บาท ( พิเศษสุด เติมฟรี 1 ครั้ง! )
  • อกชมพู  ราคาพิเศษเพียง 5,000.- บาท  ( พิเศษสุด เติมฟรี 1 ครั้ง! )
  • ขอบตา อายไลเนอร์ อินเนอร์ ราคาพิเศษเพียง 2,500.- บาท  ( พิเศษสุด เติมฟรี 1 ครั้ง! )
  • แว็กซ์คิ้ว ราคาพิเศษเพียง 300.- บาท
  • ดัดขนตาถาวร ราคาพิเศษเพียง 350.- บาท